top of page
Accuwise-banner4.jpg

Accuwise: Đối tác kế toán của bạn

Dịch vụ Sổ sách & Kế toán

Sổ sách kế toán hàng tháng

Bạn nhận được hướng dẫn trực tiếp và kế hoạch tài chính toàn diện giúp quản lý rủi ro, cải thiện hiệu suất và đảm bảo sự tăng trưởng cũng như tuổi thọ tài sản của bạn.

Biên soạn và đánh giá

Tại Accuwise, chúng tôi cung cấp các dịch vụ bạn cần với mức phí cố định để giúp bạn đạt được các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp của mình.

Business Valuation

Our team reviews your company's books and provides monthly financial statements and reviews. We also include financial planning at the end of the year.

Tư vấn không giới hạn

At Accuwise, we provide the accounting services you need to keep your company strong so you can make an impact in your industry.

Decorating Wedding Table

Có được tài chính của bạn trong tình trạng tuyệt vời

Là chủ doanh nghiệp, bạn làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Cho dù đó là quản lý nhân viên, giám sát hoạt động hàng ngày của công ty hay tạo ra những ý tưởng mới, bạn cũng không còn nhiều thời gian để giải quyết vấn đề tài chính của doanh nghiệp mình.

Để lại thuế cho các chuyên gia

Cho dù bạn là người tự kinh doanh hay có nhân viên, dịch vụ tính lương có thể giúp bạn tuân thủ và hợp lý hóa các khoản thuế cuối năm.

People Working in Open Office
bottom of page